Хората казват, че времето минава. Времето казва, че хората минават.

ЗаЗо


Друга мисъл на деня