Онова несравнимо чувство, когато още с първата разгърната страница осъзнаеш, че си попаднал на шедьовър…


Друга мисъл на деня