Всички пътища водят там, накъдето си тръгнал… с известни разлики в разстоянието


Друга мисъл на деня