Жената с пари е като луд с картечница


Друга мисъл на деня