Писателят е хищник, който се храни с красота.


Друга мисъл на деня