Единствено копнежът на душите ражда близостта на телата.


Друга мисъл на деня