Не си въобразявай, че виждаш повече от естета и чувстваш по-силно от поета…


Друга мисъл на деня