Всички същества се раждат завършени – дроздът знае как да пее, вълкът знае как да ловува… Само човекът трябва да се научи да бъде човек.


Друга мисъл на деня