Наред с благородното изкуство да караш другиго да върши нещата, съществува и не по-малко благородното изкуство да ги оставяш да се вършат сами.

Лин Ю-Тан


Друга мисъл на деня