Ако можеше, Господи, да ме обикнеш дори наполовина колкото обичам себе си, тогава би разбрал какво е любов… 🙂

А.В.Торът


Друга мисъл на деня