Щастие, това е приятното чувство, което се поражда от мисълта за нечие чуждо нещастие.

А. Биърс


Друга мисъл на деня