Женската логика е травма за мъжката психика


Друга мисъл на деня