– Как се чувстват стриганите овце?
– На гребена на вълната.


Друга мисъл на деня