Онова, което правим за себе си, умира с нас. Само направеното за другите има шанс да оцелее.

(via Twitter)


Друга мисъл на деня