Разумът ни показва целта, а страстите ни отклоняват от нея.

Жан-Жак Русо


Друга мисъл на деня