Смъртта е единственото нещо, по-голямо от думата, която го обозначава.

Ж. Ростан


Друга мисъл на деня