Жената е втората грешка на Господ.

Ф. Ницше


Друга мисъл на деня