Ако един обикновен мъж и една обикновена жена се считат един друг за необикновени, то това е любов.

Я. Ипохорска


Друга мисъл на деня