Всички религии отдалечават човека от Бога.


Друга мисъл на деня