Отчайващо е, че именно хората, които лансират тенденции, разбират от мода, колкото свиня от кладенчова во′да…


Друга мисъл на деня