Ако ще правиш добро, не бий тъпана. Само тогава се брои.


Друга мисъл на деня