Колкото повече остарява човек, толкова повече музикалният му вкус се ориентира назад във времето.

А.В.Торът /от личен опит/


Друга мисъл на деня