Завещанието на глупака

Днес, 0Х.1Х.201Х година, в гр. Многоточие, долуподписаният А.В.Торът, ЕГН 1234567890, с постоянен адрес гр. Н, Н-ска област, ул. „Къса права” № 42, бидейки в пълно телесно и психическо здраве /или поне без медицински доказателства за обратното/, с настоящото искам да завещая на човешкия род изводите от дългия си, нелек и отиващ към закономерен край житейски път, синтезирани в 31 /тридесет и една/ точки. В този документ имуществени разпореждания не се съдържат, което го прави… е, ами… безценен.

За чудесата, които газим

Бидейки човек традиционален и доста глуповат, използвам винаги едни и същи маршрути, когато отивам някъде. По един и същи път – не най-прекият – ходя на работа, по една алея в парка бягам, еднакви улици обхождам, за да стигна до точно определени магазини, от които купувам точно определени неща. Започнах да си давам сметка, че това е прекалено, когато веднъж лелката в плод-зеленчука взе да приготвя торбите ми, преди да съм казал “Добър ден”.

Вечеря за двама

И вдигната е вече тръбата ти,
гневът ти е припламнал,
звездата ти ярко свети,
укрепна сърцето ти

“Евангелие от Юда”

Евангелие от Самаел

Денят тъкмо започваше, и слънцето тепърва разжаряше немилостивите си лъчи над градчето. По прашния път се зададе един странник, който спря до чешмата и поиска да пие вода. Там обаче имаше някой, който привлече вниманието му далеч повече от водата – сама по себе си студена и освежаваща, каквато е край всяка голяма пустиня. Мъжът […]

Видях достатъчно

Модерният воин е само сянка на десетки и стотици воини, които са били модерни преди него. Той изобщо, ни най-малко не желае да се набива в очи – свикнал е да бъде единица от ловната група, фалангата, легиона … Но невидимият гребен на невидимия му шлем винаги го извисява над тълпата, а онези, които имат […]