Животът в три изречения

Плитки води и дълбоки води… Локви от страх, езера от надежда. В тихия вир с ясносини очи милата смърт пак за мен се оглежда.

********

Обичам те, докато си далече.

Обичам те, защото си красива.

Попивам те с очи, когато плачеш,

и те обожавам в мигове щастливи.

Обичам те напук,

насъне

и наяве.

Харесвам много смешните гримаси,

които правиш.

На един съвременен поет

Лирик е Кирил. Кирил е лирик. Лиричността у Кирил Нищо е, Сравнена с неговата кирилност. Кирилността на Кирил – виж, Това  е истинска лиричност …

Евридика

Действителността е сянка.

Нищото е светлина.

Чрез милувката на пепелянка

Можеш ти да разбереш света.

Монолог на един пророк, който стана бог по невнимание

Облечен в светлина и слово идех

Да възвестя с божествен глас

Настъпващите нови времена.

Обречен да заспя на кръста,

Със смъртта си съживих

Доброто на света.