Евридика

Действителността е сянка.

Нищото е светлина.

Чрез милувката на пепелянка

Можеш ти да разбереш света.

Монолог на един пророк, който стана бог по невнимание

Облечен в светлина и слово идех

Да възвестя с божествен глас

Настъпващите нови времена.

Обречен да заспя на кръста,

Със смъртта си съживих

Доброто на света.

Въпрос

Лице от облаци, сърце от камък. Студени ангелски криле, във които скърца вятърът на самотата. Молитви денем, вечерни терзания – ако от мене лъха гробен хлад, какъв е смисълът на любовта и красотата?

Lullaby

На изток от края, в полетата на хвърчащите крави, где облачни ниви редуват се с блеснали лунни морави… На запад от края, где Слънцето спи в завивка от нощи с възглаве от дни… И южно от края где вяло просветва луната досущ като фар сред морето изгубен в мъглата… И в хладния север, отвъд планините […]

*=*=*

Тъй трудно е – И тъй е лесно Да обичаш Тъй лесно е – И трудно Да летиш, Щом чувствата Криле ти дават И твои са те, Докато в любовта Се усъмниш… Аз искам да летя, Прекрасна Калироя – Дори и слънцето Да разтопи Икаровите ми крила Аз искам любовта Да ме помилва И опари […]