* * * * * * * *

Денят, във който ти си се родила, За мен е бил съвсем обикновен, Преди да те познавам. Ала откакто с теб се срещнах, Той е равен на Рождение Христово, Защото аз наистина Те обожавам. Родих се пак в деня Във който с теб се срещнах, И затова го именувах Раждане Отново … То беше Страшен […]

Мъртвите птици отлитат на север

Запитвал съм се: накъде отиват Душите на починалите птици? Дали не следват в полъх лек Посоката на живите ята? Или пък лете – в маранливото безвремие, Кръжат невидими Около родните гнезда … Запитвал съм се – щом Потомците От ново поколение Израстват тук И тръгват все на юг, Тогава где поемат Мъртвите родители – Дали […]

Паяче в безкрая

През сребърното сито на годините Прокарвам цветната дъга На спомена И със коприната На музиката в римите Тъка пътека по дървото – От върха към корена. Завръщам се Отдето тръгнах – без да мърдам, И уморено чукам По хралупата На старото си ,,Аз’’… Отварям сам на себе си И тутакси изтръпвам: Такъв ли съм и […]

/*/*/*/

Листата, изгорени от сланата, падат – Ала ме обзема топло чувство, Защото зная , че дървото е безсмъртно. Дървото е безсмъртно – топло чувство Ме обзема , като си помисля за това … Ала листата пожълтяват и умират, Когато дойде есента.

CREDO

Аз вярвам в крайчеца на хоризонта, който Без съмнение Ще стигна някой ден Аз вярвам в ъгъла небе над облак перест, който От рождение Запазен е за мен Аз вярвам във доброто У човека – Независимо, че сам Съм зъл като оса Аз вярвам, че цветята Плачат – А пък някои казват “ утринна роса […]