Ритуал

Ти слушал ли си как тревата

пее сутрин

С гласа на хиляди

разгонени щурци

И търсил ли си в небосвода

Знак божествен,

Изписан между

бледите звезди?

Мемоарите на Аз-а

Аз помня времето, когато бил съм птица

И можел съм свободно да се рея,

И помня как в горите бродил съм

Като лисица,

Жадувайки луната да изгрее.

Дефиниции

Тя е хайку от плът, славословен канон. Аз съм жерав на път, заблуден електрон… Тя е Ева-Лилит със очи на дете. Тя е всички жени, аз – брадато момче. Тя е грешката в плана. Аз – сгрешил плановик. Тя е Fata Morgana, Аз … прехапан език.

Преди/след

Преди да те познавам,

Те обичах.

Преди да съм те виждал,

Те познавах.

Преди да съм обичал,

Теб жадувах

И да те срещна

Се надявах…

Спомен за поп Богомила

В градините на Сатаната

зреят черепи,

които Той полива

със градушки, падащи

от сини небеса