Страхувам се

Страхувам се да чувствам,

Защото моята душа предели не познава…

Страхувам се и чувства да отнемам,

Защото още не умея да ги давам.

Възхвала на хубостта II

Везмо от топла чернота

И езерно красиво синьо –

Коса, очи, гърди,

Дупе’,

Крака… като на Роналдиньо

На Човека – с обич и омерзение

Човекът е…

Човекът е въпрос със седем милиарда отговори – до един

Различни.

Човекът, колкото и да изглежда Прост,

Накрая се оказва

Плашеща енигма.

Видение

Сред статуите на ангели,
Опръскани със кръв,
Над трупове безмълвни
И олтари разрушени,
Стоеше рицар с лик на бог
И със коса на лъв, привел надолу
Меча си в ръцете уморени.

Одисея

Към всички всякога бях честен,

Лъгах само себе си

С надеждата да продължавам

Да живея,

Макар в отломките

На много дни – крушения

И с планове – гемии,

Потънали на кея.