Градината, или относно чувството за дълг

– Хубаво е тук – каза мъжът и потърка ръце в жълтата кожа, с която беше наметнат, за да ги стопли. – Но е малко хладничко.

Наистина беше красиво: огромната крайморска градина продължаваше чак до хоризонта, сияейки с всички оттенъци на зеленото, които в далечината се сливаха с цвета на морето. А студът се дължеше както на близостта на Океан, така и на това, че Слънцето вече бе потопило колелата на квадригата си във вълните. Залезът беше неочаквано ярък за сетивата на госта.

Дъждът, или за самотата

Момичето изтри нервно очи, въпреки че в тях отдавна нямаше сълзи. Шестте години пленничество ги бяха изсушили без остатък. Тя се дръпна от наточения бронзов перваз на високия прозорец – остър като нож, за да не се повдига на него и да гледа навън, и седна до стената. Само ако можеше да плаче…

Травеститът, или за правото на избор

– Добре дошли!

– Добре сте дошли!

– Откъде идвате и какво видяхте? Чухте ли нещо за войната?

– Бурно ли беше морето дотук?

Мъжът, предвождащ търговците – брадат и плещест човек на около тридесет години, нагазил до колене във водата, размаха възпиращо ръце:

– Хора, оставете ни да си поемем дъх де! Нека разтоварим, пък ще ви отговоря за всичко, което ви интересува.

Нож, огниво и книга, или за ползата от корабокрушенията

Времето е старо и уморено до изнемога. Ето защо то предпочита да върви по утъпканите си пътеки, известни още и като Континуумни Спирали, вместо да проправя нови пъртини в черния лед на Вечността.     Така си мислех аз, Робин Круизнър, професионален пътешественик и наследствен карък, докато се измъквах от аварийната капсула, току-що шибнала се в […]

Кутретата, или за бъдещето

–          Виж го само! Не е ли хубавец? Кученцето беше дундесто, непохватно, с уши, чиито връхчета се извиваха навътре, и онзи дълбокомислен, съсредоточен в една точка поглед, характерен за малките животни и големите мъдреци. С една дума, беше неустоимо. И най-вероятно твърде скоро нито един дивеч нямаше да може да му устои. –          Бива, бива […]