Tabula rasa

Сърцето ми е чисто, а душата ми е празна –
Върху белия й лист
Аз не изписвам нищо със любов
И не задрасквам нищо от омраза …

Сърцето ми е чисто, но душата ми е празна.
Аз съм типичен пример за tabula rasa
И нищо лошо във ума си не оставям,
Но и доброто вътре в себе си не пазя.

Сърцето ми е чисто и душата ми е празна.
Аз съм поема, чакаща да я напишат,
Хомункулус, поемащ първа глътка въздух, и
Урна с тленна прах във вечната си ниша …

Сърцето ми е празно, а душата ми – все още чиста.
Но неумело дращене с писалка,
Ден след ден,
Забрава или спомен, смях след болка
Пълнят листа …

Напиши първия коментар за тази публикация

 
Изпрати коментар