* * * * * * * *

Денят, във който ти си се родила,
За мен е бил съвсем обикновен,
Преди да те познавам.
Ала откакто с теб се срещнах,
Той е равен на Рождение Христово,
Защото аз наистина
Те обожавам.

Родих се пак в деня
Във който с теб се срещнах,
И затова го именувах
Раждане Отново …
То беше Страшен Съд по Откровението на Йоана,
И изкупление без грях,
Проглеждане любовно …

Възкръснах
Във деня, във който с теб се срещнах.
Чрез теб намерих в себе си любов към Бога,
Който те създаде
Толкова красива
И по чието повеление съм аз щастлив,
Че тази красота е истинска, обичаща и жива …

Не мога да не вярвам, че Там Горе има Някой,
Щом виждам в ирисите ти
Парченца от небето,
Щом радвам се на хубостта ти на жена,
А във душата ти откривам
Чистотата на детето …

Благодаря на този Някой,
Че те срещнах.
Благодаря му, че е толкоз мъдър,
Знаещ и възвишен …

Благодаря му всеки миг за онзи ден,
Във който си родена,
И за това, че позволи
Да те обичам …

Изпрати коментар