Убразец на савременна поезиъ

Замитаме
дните си
под килима
Вместо
да ги окачим
като спомен
над камината…

Изпрати коментар