Гледам на себе си като на дете, което, играейки си на морския бряг, е намерило няколко по-обли камъчета и по-шарени раковини, отколкото се е удало на другите, докато в същото време пред мен се е простирал неизследван безбрежният океан на истината.

И.Нютон

Изпрати коментар