Имам само едно желание: това, което пробяга пред очите ми в последния миг, да е най-якият филм в Мултивселената.

А.В.Торът

Изпрати коментар