Съществуваш в точната форма, на точното място и време. И ако ти не знаеш защо, душата ти знае.

Шри Шмисанавири Катсанапия, мъдрец на свободна практика

Изпрати коментар