Светът отвъд съзнателното човешко разбиране е много по-богат и значим, отколкото този, достъпен за разума. Ето защо за писателя е по-добре да развива сензитивността си, нежели рационалността.

Изпрати коментар