На видно място във визитката ми трябва да пише „Върши благородни дела с низки подбуди“

А.В.Торът

Изпрати коментар