Другото име на силиконовите гърди е антибиоцици.

Изпрати коментар