– Как се чувстват стриганите овце?
– На гребена на вълната.

Изпрати коментар