********

Обичам те, докато си далече.

Обичам те, защото си красива.

Попивам те с очи, когато плачеш,

и те обожавам в мигове щастливи.

Обичам те напук,

насъне

и наяве.

Харесвам много смешните гримаси,

които правиш.

На един съвременен поет

Лирик е Кирил. Кирил е лирик. Лиричността у Кирил Нищо е, Сравнена с неговата кирилност. Кирилността на Кирил – виж, Това  е истинска лиричност …

Евридика

Действителността е сянка.

Нищото е светлина.

Чрез милувката на пепелянка

Можеш ти да разбереш света.

Монолог на един пророк, който стана бог по невнимание

Облечен в светлина и слово идех

Да възвестя с божествен глас

Настъпващите нови времена.

Обречен да заспя на кръста,

Със смъртта си съживих

Доброто на света.

Въпрос

Лице от облаци, сърце от камък. Студени ангелски криле, във които скърца вятърът на самотата. Молитви денем, вечерни терзания – ако от мене лъха гробен хлад, какъв е смисълът на любовта и красотата?