Lullaby

На изток от края, в полетата на хвърчащите крави, где облачни ниви редуват се с блеснали лунни морави… На запад от края, где Слънцето спи в завивка от нощи с възглаве от дни… И южно от края где вяло просветва луната досущ като фар сред морето изгубен в мъглата… И в хладния север, отвъд планините […]

*=*=*

Тъй трудно е – И тъй е лесно Да обичаш Тъй лесно е – И трудно Да летиш, Щом чувствата Криле ти дават И твои са те, Докато в любовта Се усъмниш… Аз искам да летя, Прекрасна Калироя – Дори и слънцето Да разтопи Икаровите ми крила Аз искам любовта Да ме помилва И опари […]

Lyrics

Поезията е въпрос на вдъхновение – Досущ като живота, Ала не искайте от който и да е Поет Да дефинира някое от двете. Поезията, също както и животът, По дефиниция Е дар необясним На боговете. Аз не живея, за да пиша Стихове – Куплетите ми съществуват Сякаш независимо от мен, Но радващото е, че Повод […]

* * * * * * * *

Денят, във който ти си се родила, За мен е бил съвсем обикновен, Преди да те познавам. Ала откакто с теб се срещнах, Той е равен на Рождение Христово, Защото аз наистина Те обожавам. Родих се пак в деня Във който с теб се срещнах, И затова го именувах Раждане Отново … То беше Страшен […]

Мъртвите птици отлитат на север

Запитвал съм се: накъде отиват Душите на починалите птици? Дали не следват в полъх лек Посоката на живите ята? Или пък лете – в маранливото безвремие, Кръжат невидими Около родните гнезда … Запитвал съм се – щом Потомците От ново поколение Израстват тук И тръгват все на юг, Тогава где поемат Мъртвите родители – Дали […]