Откровено

Гледам те, както японец
Гледа вишна.
Наблюдавам те
Като ловец –
Сърна…

А.В.Торско

Мисля си за теб
Като за стих –
Тих, но многозвучен,
Сякаш езеро,
В което
Се оглеждат залези…

За птиците и хората

Птиците може и да Умират сами, Но живеят В ята. За добро или зло, И с хората Е така…

Тъмната страна на Луната

Бих искал двама с тебе
Да отидем
На Тъмната страна
На този малък спътник –
Там, гдето денем

Non A.U.Thorized Patchwork

Горда Стара планина,
Бляскат саби, щитове,
Сюлейман безумни
Сочи върха пак
И вика:
– Аз искам да те помня все така –
Плът, призрак лек
И бясна хала,
Защото люлека ми замириса
И моите песни все ще се четат…