Sad but true

Поезията ражда се в сълзите и линее, колкото е по-висок смеха. Да, някои басни, някои епиграми може да са смешни, ала в тъгата е душата на стиха…

Рядко щастие

Живея заради онези редки мигове,

в които аз и Вдъхновението

сме едно

И думите се леят съвършени като дъжд,

а чрез устата ми говори

сякаш божество

Ритуал

Ти слушал ли си как тревата

пее сутрин

С гласа на хиляди

разгонени щурци

И търсил ли си в небосвода

Знак божествен,

Изписан между

бледите звезди?

Мемоарите на Аз-а

Аз помня времето, когато бил съм птица

И можел съм свободно да се рея,

И помня как в горите бродил съм

Като лисица,

Жадувайки луната да изгрее.

Дефиниции

Тя е хайку от плът, славословен канон. Аз съм жерав на път, заблуден електрон… Тя е Ева-Лилит със очи на дете. Тя е всички жени, аз – брадато момче. Тя е грешката в плана. Аз – сгрешил плановик. Тя е Fata Morgana, Аз … прехапан език.