Джихад на световете

Мнемейл

24-2207 до 221
Относно: звездна система 1-4

Кацането успешно. Единична звезда, червена. Планета, годна за обитаване, отстояние 3, освен нея три други по-малки. Орбита стандартна. Планински вериги, реки и езера в изобилие. Действащи вулкани. Растителност, насекоми, членестоноги.

Една цигара време

Някои казват, че Бог не играе на зарове. Това е съвсем вярно. Всъщност, от всички известни нам пороци Бог обръща внимание единствено на пушенето. В тази връзка някои казват, че Големият взрив не е друго освен драсването на клечка от Божия кибрит по изпълнената с енергийни потенциалности равнина на Нищото. Това също е напълно вярно. А ето ги и подробностите…

Трите имена на меча

Благодаря, добре – каза мъжът.
– Оо, Мерлин, здравей, много време мина… Как си?
– От Авалон.
– Откъде те довя вятърът този път?
Домакинът млъкна недоумяващо, а после изведнъж се разсмя с цяло гърло. Миг по-късно към смеха му се присъедини и гостът.

Пътят на живота

06 май 2022г. сл. Хр.
ъгъла до кафемашината във фоайето на Н-ския университет

– Какво сега, не работи ли? – ехидно попита Юджийн П. Морган, докато колегата му Гупта гледаше с неразбиране огромния, блестящ корпус на вендинг-терминатора последен модел, който току-що бе изял една монета.
– Ми не.

Кристал и сребро

Имало едно време…
Всъщност всички знаете, че е имало едно време, но какво точно е имало и как го е имало, мога да ви обясня единствено аз. А какво съм аз и защо мога, се надявам да стане ясно в хода на настоящото непретенциозно изложение.