Тъмната страна на Луната

Бих искал двама с тебе
Да отидем
На Тъмната страна
На този малък спътник –
Там, гдето денем
Ангели коват
Стрели от светлина,
И да приседнем,
Гледайки звездите –
Там, на Тъмната страна.

Тъй силно искам
С прах от диря на комети
Да направя ореол
Над твоята коса,
А после
Да те отнеса до
Някой кратер –
Там, на Тъмната страна.

Желал бих и
Всевишният
Да гледа любовта ни,
Докато се целуваме,
Летейки над света –
Две малки божества
Под звездна сянка,
Сами на цялата Луна…

Коментари: 40

Покажи коментарите
Изпрати коментар