Убразетц на савременна поезийя XXXVIII

Лицето й.
Най-красивото
Нещо,
Прошепвано от Бог
На човешки
Език.

Напиши първия коментар за тази публикация

 
Изпрати коментар