Думите са единственото, което спасява мисълта ми от зрелищен и болезнен разпад.

А.В.Торът


Друга мисъл на деня