Бих искал на гроба ми да пише: „Той живя като цар и умря като рицар“.

А.В.Торът


Друга мисъл на деня