Човеците са били кът още по времето на Диоген Синопски. Не знам защо очакваме да изобилстват две и половина хилядолетия по-късно.

А.В.Торът


Друга мисъл на деня