Повторението е майка на знанието, импровизацията – на излагацията


Друга мисъл на деня