Не е отишъл напразно ден, в който си видял дъга, червеношийка и приятел.


Друга мисъл на деня