Докато правиш своя избор в живота, не забравяй да живееш.

С. Джонсън


Друга мисъл на деня