Мразейки личностите, не се превръщаш в такава. За сведение.


Друга мисъл на деня