Ако сутрин при ставане от леглото стъпите първо с левия крак, това означава, че после ще стъпите с десния


Друга мисъл на деня