Хорото на елфите

Висок и накъсан лай на хрътки пропука кристалната зимна тишина. Луната висеше над хълмовете, синьозелена и бледа като бронзово огледало, а измамната й светлина очерта сенките на четирима конници, следващи внимателно кучетата между дърветата. Снегът хрупаше под конските копита, някъде наблизо вятърът засвири в издълбаната хралупа на дърво. Не се чуваше нищо друго.

Сказание за Времето

Всички хора, и малки, и големи1, знаят че приказките обикновено започват с „Имало едно време…“ А тази няма как да прави изключение, защото е приказка за самото Време – такова, каквото е било, такова, каквото е, и каквото ще бъде.
Имало едно Време…

Дъбът през зимата

– …в земята на нашите домакини карнутите и на благословеното, свещено за всички ни място, зеленият Арнеметон. Правилата са ви ясни, което ми дава основание да мисля, че изборът ще бъде проведен съгласно волята на боговете, но нека ги изложа още веднъж – както знаете, и това е част от хода на събранието.

Черно и бяло

Честно ви казвам, това учените са много прости хора. Изумително прости. Ако не ми вярвате, ще ви припомня само еволюционната теория, писмото на Айнщайн до Рузвелт относно атомната бомба или широко разпространеното научно схващане, че човек не може да остане жив, ако се намери в гравитационната паяжина на черна дупка. Все едно някоя бяла престилка е виждала такива обекти от непосредствена близост, и все едно попълването на таблици и взирането в телескопи означава да си жив.

Джихад на световете

Мнемейл

24-2207 до 221
Относно: звездна система 1-4

Кацането успешно. Единична звезда, червена. Планета, годна за обитаване, отстояние 3, освен нея три други по-малки. Орбита стандартна. Планински вериги, реки и езера в изобилие. Действащи вулкани. Растителност, насекоми, членестоноги.