Дефиниции

Тя е хайку от плът,

славословен канон.

Аз съм жерав на път,

заблуден електрон…

Тя е Ева-Лилит

със очи на дете.

Тя е всички жени,

аз – брадато момче.

Тя е грешката в плана.

Аз – сгрешил плановик.

Тя е Fata Morgana,

Аз … прехапан език.

Коментари: 7

Покажи коментарите
Изпрати коментар