Мемоарите на Аз-а

Аз помня времето, когато бил съм птица

И можел съм свободно да се рея,

И помня как в горите бродил съм

Като лисица,

Жадувайки луната да изгрее.

И зная как съм чакал,

Стегнат в кожата на гущер

Да ми изникнат първите пера,

За да опровергая глупавите поговорки

И с облаците да летя…

Аз помня времето, когато бил съм зърно

И молел съм благословия от дъжда

И зная как като ела съм свеждал

Клони зиме

Под тежината на снега.

Аз бил съм и сръндак, топящ рога мъхнати

Във бистра изворна вода,

И сьомга бил съм,

Бягаща страхливо

В дълбочините на вира.

Аз помня, бил съм таен знак

И чародейски огън,

Тотем на много племена

И лумнал неизгарящ трън;

И глас съм бил,

Вопиещ във пустиня,

И празничен камбанен звън…

Аз зная, бил съм вятър,

Шепнещ нощем

И после – едър къснозреен плод,

И старец бил съм

С тежка стъпка,

И пъргаво девойче в хоровод.

Аз помня, бил съм и жребец,

Обзет от бяс,

И вол кафяв

Под бремето на тежко рало,

И груба власеница бил съм аз,

И хермелин по царско наметало.

Аз виждам – бил съм

Свит юмрук,

Издигащ меч

Над нечия глава,

И жертва в същата минута;

Умел ловец, за съжаление

Съм бил,

И кретаща пронизана кошута.

Аз помня,

Виждам,

Зная.

Бил съм всичко –

Не очаквам нищо.

Единствено се чудя

На сегашния си жребий клет:

След толкова неща

Прекрасни и значими

Днес да бъда

Само лош поет…

Коментари: 8

Покажи коментарите
Изпрати коментар