* * * * * * *

Не се отричам от това,
Което съм направил
И никога не ще се отрека.
И грях ако е, нека да
Потъна в Ада –
Но да живея със греха.

Не съжалявам за онуй, което
Не направих.
Щом не съм го сторил,
Значи не е трябвало,
Не съм го искал
Или нямал съм
Доброто настроение –
Ала кои сте вие,
Моля,
Че си позволявате да съдите ?
И кой тук е потърсил ваше одобрение ??

Поемам отговорност за нещата,
Които ще направя.
Били те и ужасно тъпи,
Ще съм ги направил аз.
Ще съм дивял, проклинал,
Пял и страдал,
Радвал се и бягал –
Ще съм живял,
За разлика от вас …

Изпрати коментар