/*/*/*/

Листата, изгорени от сланата, падат –
Ала ме обзема топло чувство,
Защото зная , че дървото е безсмъртно.

Дървото е безсмъртно – топло чувство
Ме обзема , като си помисля за това …
Ала листата пожълтяват и умират,
Когато дойде есента.

Изпрати коментар