Джихад на световете

Мнемейл

24-2207 до 221
Относно: звездна система 1-4

Кацането успешно. Единична звезда, червена. Планета, годна за обитаване, отстояние 3, освен нея три други по-малки. Орбита стандартна. Планински вериги, реки и езера в изобилие. Действащи вулкани. Растителност, насекоми, членестоноги. Господстващ вид изглежда да е членестоного с особен полуизправен стоеж, златиста обвивка и сегментирани крайници. Твърд хитинов гръб, по пет фини власинки на двата предни крайника и едно голямо, огледално око. Засега сме открили само четири такива. Движат се на групи от по две. Имат странни гъбообразни убежища от неизучен материал, около които се задържат. Придвижването им се осъществява чрез подскоци – вероятно заради не особено силната гравитация. За да не будим подозрение, приехме формата на най-големите дървета, познати на съответната планета. Има огромни количества вода, минерали и метали под повърхността – установено с коренни проби. Перспективна като цяло за разработване/заселване. Как да я наречем? Какво ще заповяда командването по отношение на членестоногите?

Мнемограма

221 до 24-2207

Поздравления за гладкото кацане и предприетите до момента действия. Логитанският стандарт за неизучени планети е спазен изцяло. Изяснете по възможност броя на активните членестоноги в района, преди да се допитаме до 11 за методически указания. Планетата да се отбележи на картите като Азидема.

Мнемейл

19-3459 до 221

Азидема е доста голяма – 1/7 от диаметъра на Велика Логитания. Предвид възприетата маскировка досега сме забелязали общо шест членестоноги, всички еднакви по размер, но нищо не гарантира, че не са значителен брой. Може просто да се нуждаят от по-обширен ареал. Пуснахме въздушни сонди, камуфлирани като вид водни кончета, които не засвидетелстваха други членестоноги. Последните, доколкото видяхме, действат организирано. В предните им крайници се появяват ноктовидни остриета, с чиято помощ режат растителността, пречеща им да се движат. Гледката не е много успокоителна.

Мнемограма

221 до 19-3459 и 24-2207

Разбирам опасенията ви. Свързах се по секретния канал с 11. Въпреки изложената фактическа обстановка, той разпореди да провокирате създанията, за да разберем какви са отбранителните им способности. След получените данни 11 изрази мнение, че те не са местен вид, а също като нас изследват Азидема. Бъдете крайно внимателни. Разчитаме на вас и всички останали колеги за бъдещи мисии. Начинът на атака е по ваше усмотрение.

Мнемограма

19-3459, 24-2207, 63-2328, 17-4421 и 39-4722 до 221

Е много благодарим, няма що…

* * * ** * * ** * * * * * * * * * * * * *

– Рияд, имаме проблем!
– Междупланетна мисия „Бахамут“, в името на Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, докладвайте какво се случва. Побихте ли зеленото знаме?
– Рияд, огромен проблем!! Тези същества… Наоколо… Стотици са* … Първо ни бомбардираха с шишарки, а после…
– Аллахонавт Саид, подайте изображение отблизо, и нека милостта на Единосъщния не ви изоставя в този мъчен час. Къде впрочем се намирате?
– Пратих изображение преди две водни мерки време, мекоглави тъпаци! Грамадните дървета, за които ви докладвахме… Помните ли? Планета Ал-Хамза, трета поред от К2-72 в съзвездие Ятриб, бивше Водолей. Секвоидите. Нали знаете, високи около двеста ръста, клони, листа, големи шишарки и други такива. Е, движат се. Като… като дървета без корен. Кой да ти предположи, че са разумни?! Настъпват… към модулла „Бурак“.
Неловка пауза.
– Аллахонавт Саид, моля повторете информацията.
– Ами да повторя, защо да не повторя – гласът на Саид вече трепери от праведна ярост и чистопробен страх. – Рияд, имаме проблем!!! К2-72. Ал-Хамза. Секвоиди. Огромни дървета, които напредват срещу нас и вече смазаха „Бурак“. Нямам връзка с бойния модул „Бадр“… Там са Мехмед и Хюсеин. Разузнавачите Самир и Язид също не отговарят.
– Къде, в името на Пророка, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е вторият от вашия екип, аллахонавт Джихангир?
– Беше в модулла… Предполагам… че вече е едно цяло с Всевишния.
– Аллахонавт Саид, какви са вашите действия в момента?
– Отдалечавам се от веригата дървета със средна скорост… седем километра в час. Посока резервния модул, координати Мека-Йерусалим, градуси… майната им на градусите! Размазаха Джихангир като хлебарка! Рияд, какво да правя?
– Аллахонавт Саид…
– Да?
– Уповавайте се в Аллах.

* ** * * * * * * * * * * * * * * * * *

Мнемейл

63-2328 до 221

Командването следва да е доволно от нас. Понесохме значителни загуби. Съгласно нарежданията унищожихме една от бърлогите на тези същества и веднага бяхме наказани. По всичко личи, че другата им конструкция може да се отбранява, и то с лазери. Загинаха 17-4421 и 19-3459, 39-4722 бе сериозно обгорен и се трансформира. От гнездото излязоха три членестоноги – или каквото там са тия изчадия – с големи остриета в предните си крайници и се нахвърлиха върху ни. Издаваха странни звуци с нисък резонанс, нещо като „Ах-ах ар-ар!“, наложи се всички да се трансформираме. Нямате представа колко жестоко и болезнено е да ти отрежат клон. Поради този горчив опит и ние сме убедени, че си имаме работа с вид, външен за планетата. 11 е прав, както обикновено. Какви са разпорежданията оттук насетне?

Мнемограма

221 до всички на Азидема

След като са видели истинската ви форма и не са се отказали да атакуват, 11 заповядва временно оттегляне. Разпръснете се и чакайте подкрепления/нареждания. Азидема е важна за Велика Логитания.

Мнемейл

39-4722 до 221

Подкрепленията пристигнаха и са дори повече, отколкото очаквахме. Благодарим на висшето командване за разбирането. Моето лечение върви успешно, всички сме на бойна нога. Моля потвърдете изложения от новопристигналите план за тактическо въздействие, кодово име „Кошер“.

Мнемограма

221 до всички на Азидема

Отново потвърждавам: 11 се допита до Деветия в личен разговор и имате недвусмислени заповеди да приведете в действие план „Кошер“. Докладвайте за резултатите незабавно. Светлината на Логитания е с вас.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

– Заклевам се, ако изобщо се измъкна, че това е последната планета, на която ще ми стъпи кракът!!
В иначе розовото утро на Ал-Хамза, на петия ден от месец шауал в 2016г. от Хиджра, аллахонавт Саид ал-Уалид осъзнаваше с мъка три много печални неща. Първо, без сам да знае как, се бе озовал извън модулла „Бадр“. Второ, нямаше връзка нито с двамата си колеги Хюсеин и Мехмед, нито с екипа на разузнавачите или орбитера, да не говорим пък за наземния център в Рияд, с две думи – беше по-самотен и от Пророка (Аллах да го благослови и с мир да го дари) в началото на пътя му. И трето най-важно, цялата долина, ширнала се пред очите му, искреше с белите шапчици на стотици модулли, съвършени копия на „Бадр“, който пък беше съвършено копие на бедуинска шатра.
Нещо му подсказваше, че ако се обърка и влезе не в истинския, това ще е финалната грешка в живота му. А още по-дълбоко едно неприятно гласче съскаше, че Мемиш и Хюсни вече са я направили. Саид вдигна рамене, попипа ятагана на кръста си – скъпа семейна реликва, и обърна гръб на долината. Във визьора му изгряваше хладната червенина на К2-72.
Положението беше такова, че можеше да се уповава единствено на Аллах…

*На страха очите са големи, бел.А.В.

Напиши първия коментар за тази публикация

 
Изпрати коментар