Евридика

Действителността е сянка.

Нищото е светлина.

Чрез милувката на пепелянка

Можеш ти да разбереш света.

Музиката чуй.

Ослушай се – затихва

Твоето сърце.

Хадес спори с Персефона,

Но Харон те

Тихичко зове.

Плач и болка.

После тишина.

Действителността е сянка,

Нищото е светлина.

Музиката чуй – това съм аз.

Ослушай се – започва пак да бие

Твоето сърце.

Гълъбът на изхода

На пещерата

Тихичко  приплясва

Със криле.

Виж …

Почакай ! Ето я зората и денят !!

Нощ и болка …

Стъпки, стон.

И после тишина.

Действителността е сянка.

Светлина – единствено

Отвъд смъртта.

Изпрати коментар