За сивотата

Глупакът винаги
мечтае да е папа.
За себе си
отдавна
съм избрал
обръбеното с пурпур
наметало
на сив и мъдър
кардинал…

Изпрати коментар