Убразец на савременна поезиъ IX

Улиците,
по които
тя не е минавала,
за мен са пусти.

Напиши първия коментар за тази публикация

 
Изпрати коментар