На един съвременен поет

Лирик е Кирил.

Кирил е лирик.

Лиричността у Кирил

Нищо е,

Сравнена с неговата кирилност.

Кирилността на Кирил – виж,

Това  е истинска лиричност …

Изпрати коментар