Бедрото на Кенет Кларк

Сега, мили деца, ще си поговорим за цивилизацията. Дори аз, който съм бележит урунгел, окултурчен селянин и потомствен парий, имам що-годе понятие за нея. Нали се сещате, Междуречие, земеделие, излишъци, концентрация, градове. Откъдето и самата дума. Даже като малък съм чел „Цивилизацията“ на Кенет Кларк. Добре де, разглеждал съм я. Добре де, по-големите картинки.
Една доста интелигентна жена, културният антрополог Маргарет Мийд, впрочем има по-различно понятие за цивилизация. Тя измества появата й доста по-рано и я свързва с едно конкретно действие и един конкретен фосил. Маргарет Мийд твърди, че може да се говори за цивилизация в момента, в който е била открита зараснала след счупване човешка бедрена кост.
Работата е там, че в природата такова нещастие значи смърт. Дори и да иска, едно животинче няма как да се грижи за себе си, камо ли пък за друго, ако едното от двете ги сполети нещо подобно. В най-добрия случай би умряло от жажда, в най-лошия – от дълга инфекция.
А ето, казва Маргарет Мийд, някой е занесъл човека със счупения крак до укритие, прочистил е раната и се е грижил за безпомощния си събрат, докато той буквално отново е можел да си стъпи на краката /дали този израз не идва от тъмата на Времето точно по такъв повод?/. Вкратце, цивилизация имаме тогава, когато чуждата болка е поне толкова важна за нас, колкото нашата собствена. Градовете и космическите полети са вторичен белег.
В този ред на мисли, кое би било апогеят на цивилизацията? Може да е малко странно, но за мен това е моментът на екзекуцията на Мария Антоанета /да, онази, която не е казвала онова за пастите/. По пътя към ешафода тя настъпва палача си и последните й думи буквално са „Простете, не го направих нарочно“. Толкова простичко, величаво и… кралско е да поставиш чуждата болка много по-високо от своята. Определено не е за всеки.
Ако сте стигнали дотук, вероятно бихте попитали кой е краят на една цивилизация. Краят е онова, което наблюдаваме в момента в Украйна. Краят сме самите ние.

Изпрати коментар