Песента на китовете

They should have sent a poet…
Contact, 1997

Когато стигнем края на морето
И видим как водите
Се изливат в Нищото –
Каскада водопади
Сред феерия дъги,
Тогава
Може би
Евентуално
Вероятно
Ще си кажем: ето,
Онуй, което знаехме,
Оказа се лъжа
И никога не сме разбирали морето

Изпрати коментар