Водите на Лета

– Разбира се, че беше вещица! – изсмя се домакинът ми и забарабани с пръсти по масата. – И то не каква да е, а най-красивата вещица, вдигала някога поглед към луната. Но аз много добре си давам сметка как и заради кого тя стана такава. Ето, оттогава косата ми побеля. Лицето му се изопна […]

Странностите на синьото око

Началото на всяка легенда е в дреболиите, и тази не представлява изключение.
Имало едно време…

Боговете на земята

Художникът протегна ръка и чукна задрямалото коте по носа – съвсем леко, само за да му припомни, че все още е модел. Животинката разлепи клепачи с мъка, прозя се така, че главата й в един момент представляваше само мустаци, зъби и език, кихна възпитано и отново заспа.
– Е, аз мога да те нарисувам всякак – рече й мъжът. – Твоя си работа.

Как да напишем шедьовър

Естествено е да се предполага, че болшинството от пишещите братя (и сестри), било поради зле разбрана скромност, кристално невежество или просто защото са си едни лицемерни мижитурки, ще отговорят на този въпрос с „Не знам” . А.В.Торът обаче, по чийто колан се люлеят скалповете на не един, два или тринайсет безукорни текста, поема върху добре развитите си плещи тежестта да изясни проблема веднъж и завинаги.
И така, четете, а може да си водите и записки, нямам против.

Лесът на съзерцанието

Веднъж, при едно от многобройните си пътувания из Долния свят бунтовният дух, познат като Самаел, Белиал, Сатан или просто Князът, когото толкова често занимават въпросите, свързани с човешката злина и низост, реши да се занимае – за разнообразие, с величието на човека.